UGAL

Anunț privind rezultatele etapei 1 de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului ROSE60/SGU/NC/I-2017.

Borderou de eligibilitate (.pdf)