UGAL

 

 

 

 1. Candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare BUGET, în urma concursului de admitere din sesiunea septembrie 2021, sunt invitaţi în perioada: 30.09.2021 – 08.10.2021 la Secretariatul facultăţii la care au fost admişi, în sediul special amenajat, pentru parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2021/2022.
 1. Documentele necesare pentru înscriere se găsesc: pe pagina web a universității sau a facultății la care a fost admis sau la sediul special amenajat pentru înscrieri.
 1. Candidaţii admişi completează, semnează și transmit Fişa de înscriere şi Contractul de studiu pentru anul universitar 2021/2022, după cum urmează:
 • documentele descărcate de pe pagina web a facultăţii, le transmit prin e-mail la adresa de contact menţionată pe pagina web a facultăţii;
 • documentele ridicate în format tipărit de la facultate, le depun la secretariatul facultăţii.

Procedura de înscriere va fi finalizată după achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 100 lei, până la data de 15.10.2021, conform prevederilor Contractului de studii și Anexei nr. 1 la Contractul de studii.

Taxa de înmatriculare se poate achita:

 1. Fizic:
 • numerar și POS pentru toate facultățile la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter), precum și la sediul Facultății de Inginerie din Brăila;
 • POS pentru facultățile:  SIA, ACIEE, SJSP (DSA).
 1. On-line folosind următoarele coordonate:
 • cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • cod fiscal 3127522;
 • beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • la explicația plății se va menționa: Nume și prenume candidat admis, CNP, Taxa de înmatriculare anul I,  licență/ master, cu frecvență, Facultatea.
 1. După parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2021/2022, candidaţii admişi devin studenţi în anul I de studii, conform structurii anului universitar 2021/2022.

 

Notă : Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2021/2022 şi au achitat taxa de înmatriculare.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email