UGAL

 

 

 

  1. Studenţii sunt invitaţi în perioada: 30.09.2021 - 08.10.2021 la Secretariatul facultăţii la care au fost admişi, în sediul special amenajat, pentru parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2021/2022.
  1. Documentele necesare pentru înscriere se găsesc: pe pagina web a universității sau a facultății la care a fost admis sau la sediul special amenajat pentru înscrieri.
  1. Studenţii trebuie să consulte avizierul/pagina web a facultăţii pentru a identifica domeniul/programul de studii,  grupa şi subgrupa din care fac parte, situaţia şcolară şi forma de finanţare obţinută după evaluarea performanţelor academice la sfârşitul anului universitar anterior, date necesare pentru următorii paşi ai procedurii de înscriere în anul universitar 2021/2022.
  1. Studenţii completează, semnează și transmit Fişa de înscriere şi Actul adiţional pentru anul universitar 2021/2022, după cum urmează:
  • documentele descărcate de pe pagina web a facultăţii, le transmit prin e-mail la adresa de contact menţionată pe pagina web a facultăţii;
  • documentele ridicate în format tipărit de la facultate, le depun la secretariatul facultății.
  1. Secretariatul se asigură de corectitudinea datelor menţionate în documentele de mai sus şi înregistrează în sistemul informatic UGAL numărul Actului adiţional pentru anul universitar 2021/2022. După înregistrare, Actul adiţional pentru anul universitar 2021/2022 se ştampilează de Secretariat. Studentului i se înmânează, cu prima ocazie care va face posibilă interacțiunea față în față, un exemplar al Actului adiţional, i se vizează carnetul de student şi legitimaţia de transport pentru reducere/ gratuitate la transport.
  1. Secretariatul eliberează studenţilor, la cerere, adeverinţe care atestă că au parcurs procedura de înscriere în anul universitar 2021/2022.
  1. Studenţii care au precazare în cămin se cazează cu adeverinţa care atestă calitatea de student înscris în anul universitar 2021/2022.

 

Notă: Studenţii din anii II-VI îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă au parcurs integral procedura obligatorie de înscriere: au completat Fişa de înscriere şi Actul adiţional pentru anul universitar 2021/2022.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email