Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

Burse le se acordă în funcţie de rezultatele obţinute de studenţi la învăţătură. Studenţilor de la ciclul I de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, li se pot acorda burse de merit şi de studiu, iar celor de la ciclul II de studii universitare de master, învăţământ cu frecvenţă, burse de studiu. Pot primi burse numai studenţii care au efectuat integral activităţile universitare în conformitate cu planurile de învăţământ, în limita fondurilor repartizate, în ordinea descrescătoare a mediilor.