Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

Acțiunea cheie 1
Mobilitatea persoanelor în scopul învățării
Învățământ universitar – mobilități între țările Programului
Mobilitatea personalului didactic şi nedidactic pentru predare şi formare
 
Grantul Erasmus+
 
Grantul Erasmus+, pentru mobilităţile personalului didactic şi nedidactic, pentru predare şi formare, se compune din:
  • Costul pentru transport
  • Sprijinul individual (subzistenţă)
 
1. Transport
Distanța Suma
Între 100 și 499 km: 180 EUR per participant
Între 500 și 1999 km: 275 EUR per participant
Între 2000 și 2999 km: 360 EUR per participant
Între 3000 și 3999 km: 530 EUR per participant
Între 4000 și 7999 km: 820 EUR per participant
8000 km sau mai mult: 1100 EUR per participant
Nota bene:
  • "distanţa de deplasare" reprezintă distanţa dintre locul de origine și locul de desfășurare al activităţii, în timp ce "suma" acoperă contribuţia pentru călătorie atât către, cât și de la locul de desfășurare (dus-întors);
  • pentru stabilirea distanţei de deplasare (o călătorie într-un singur sens), se va utiliza Calculatorul de distanţe, disponibil pe website-ul Comisiei, la http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 
2. Sprijin individual (subzistenţă)
Ţara gazdă Suma pe zi în EUR
Danemarca, Irlanda, Olanda, Suedia, Marea Britanie 160
Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Franţa, Italia, Cipru, Luxemburg, Ungaria, Austria, Polonia, Finlanda, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turcia 140
Germania, Spania, Letonia, Malta,
Portugalia, Slovacia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
120
Estonia, Croaţia, Lituania, Slovenia 100

Nota bene: suma pe zi se calculează astfel:
  • până la cea de a 14-a zi de activitate: suma pe zi per participant, așa cum se specifică în tabelul de mai sus;
  • între a 15-a zi și a 60-a zi de activitate: 70% din suma pe zi per participant, așa cum se specifică în tabelul de mai sus.
 
(Extras din ANEXA IV – Bareme aplicabile pentru contribuțiile la costurile pe număr de unități)

 
Exemplu de calcul al granturilor pentru personalul didactic si nedidactic,
mobilităţi de formare (STT) cu o durată mai mică sau egală cu 14 zile
 
Grant STT = Subzistenţă + Transport
 
Pentru o mobilitate de formare de 4 zile a unui membru al personalului didactic şi nedidactic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, la o universitate din Foggia (Italia), se va aloca un grant de 835 EUR.
 
Calculul este următorul:
Subzistenţă:
Conform Anexei IV, punctul 2 - Sprijin individual (Subzistenţă), pentru Italia se va aloca suma de 140 EUR/zi pentru mobilităţile personalului.
Subzistenţa = 4 zile × 140 EUR/zi = 560 EUR
 
Transport:
Distanţa între Galaţi şi Foggia, calculată cu ajutorul calculatorului de distanţe al Comisiei Europene, este de 1100.60 km.
Conform Anexei IV, punctul 1 – Transport, pentru această distanţă se va aloca suma de 275 EUR (contribuţia la costurile de călătorie pentru dus şi întors).
 
Grant total STT = Subzistenţă + Transport = 560 + 275 = 835 EUR