Prima pagina >> Admitere 2010 >> Licenta

                Studii Universitare de Licență

Studiile universitare de licență asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea

inserției pe piața forței de muncă , prin cunoștințe generale și de specialitate corespunzătoare. Acestea corespund unui număr cuprins între minimum 180 și maximum 240 de credite de studiu transferabile, conform Sistemului european de credite de studiu transferabile (ECTS).Durata normal a studiilor universitare de licență este de 3-4 ani și corespunde unui număr de 60 de credite de studiu transferabile pentru un an de studiu. Durata studiilor de licență pentru învățământul tehnic este de 4 ani. Studiile universitare de licență oferă cunoștințe și competențe largi, pe domenii de studii. Absolvenții cu diplomă ai studiilor universitare de licență își pot exercita profesia, conform competențelor și drepturilor corespunzătoare diplomei dobândite, sau pot continua studiile universitare prin masterat. Diploma acordat după finalizarea studiilor universitare de licență atestă că titularul acesteia a dobândit cunoștințe și competențe generale și de specialitate, precum și abilități cognitive specifice profesiei.


 
Str. Domnească, nr. 47, 800008 – Galaţi,ROMANIA
Tel: (+40) 336 13.01.08 Fax: (+40) 236 46.13.53
Copyright© 2009 Universitatea Dunarea de Jos - Galati. All rights reserved