Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

BREVETE DE INVENȚIE
 
2017
 
Nr. brevet: 00128730
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 30.05.2017
Titlu brevet: Matrice epoxidică, aditivată cu nanotuburi de carbon și amidon
Inventatori: Cîrciumaru Adrian, Andrei Gabriel, Dima Dumitru, Murărescu Monica
Descriere: Invenția se referă la o matrice epoxidică aditivată cu nanotuburi de carbon (MWCNT) și amidon, destinată elaborării compozitelor polimerice ranforsate cu țesături de carbon și/sau carbon-Kevlar. Problema tehnică pe care o rezolvă invenția constă în obținerea unei matrici polimerice cu o bună dispersie a nanotuburilor de carbon, datorită prezenței amidonului, care asigură creșterea performanțelor electrice, termice, mecanice și tribologice ale compozitului din care aceasta face parte. Matricea epoxidică aditivată cu amidon și nanotuburi de carbon, conform invenției, are următoarele avantaje: asigură o bună dispersie a nanotuburilor de carbon în materialul compozit; conferă rezistență la uzură modul de elasticitate la încovoiere și rezistență la abraziune superioare, în raport cu rășina pură; are conductivitate termică și electrică mai bună decăt rășina neaditivitată; este ușoară și rigidă; este un material ieftin; tehnologia de obținere este simplă și ieftină. Dezvoltarea unor compozite epoxidice cu nanotuburi de carbon și amidon, cu proprietăți fizice îmbunătățite vizează înlocuirea unor piese și structuri metalice, în producția de automobile, nave și aeronave (panouri de bord, carcase de ecranare, eleroane, cârme, structuri ușoare).

 
BREVETE DE INVENȚIE
 
2016
 
Nr. brevet: 00127397
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 26.02.2016
Titlu brevet: Procedeu de compatibilizare a nanostructurilor de carbon
Inventatori: Dima Dumitru, Murărescu Monica, Andrei Gabriel, Cîrciumaru Adrian 
Descriere: Invenția se referă la un procedeu de compatibilizare a nanotuburilor de carbon cu o matrice polimerică, în scopul realizării unei dispersii eficiente și a unei interacțiuni fizico-chimice corespunzătoare, în vederea obținerii unui material nanocompozit hybrid, multifuncțional. Astfel, prin aplicarea acestui procedeu, se pot obține composite polimerice ușoare, utilizate în domeniul transportului aerian, naval și terestru, înlocuind cu success unele componente metalice (eleroane, came, panouri, uși etc.). Plăcile compozite cu matrice polimerice aditivate cu nanotuburi de carbon compatibilizate, și armate cu țesături de carbon și/sau Kevlar au performanțe mecanice, termice și electrice deosebite, și sunt folosite în construcția aeronavelor.

 
2015
 
Nr. brevet: 00126382
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 30.12.2015
Titlu brevet: Procedeu și dispozitiv pentru ascuțirea cilindro-toroidală a burghielor elicoidale multităiș  cu muchii de așchiere în arc de cerc
Inventatori: Oancea Nicolae, Teodor Virgil Gabriel, Fetecău Cătălin, Frumușanu Gabriel Radu
Descriere: Invenţia se referă la un procedeu şi la un dispozitiv pentru ascuţirea cilindro toroidală a burghielor elicoidale multităiş, cu muchie de ascuţire curbă, în arc de cerc, folosite în construcţia de maşini. Procedeul conform invenţiei constă în formarea succesivă a unor suprafeţe toroidale ale unor suprafeţe de aşezare, prin folosirea unei suprafeţe cilindrice de revoluţie a unui corp abraziv de tip oală, care execută o mişcare de rotaţie în jurul axei proprii, ascuţirea suprafeţei de aşezare a unui dinte al unui burghiu multităiş, fiind realizată prin compunerea unei mişcări de oscilaţie a burghiului, a cărui axă este înclinată cu un unghi în raport cu axa de rotaţie a corpului abraziv de tip oală, axa burghiului fiind poziţionată excentric cu o mărime faţă de o axă de oscilaţie care, la rândul ei, este perpendiculară pe axa corpului abraziv şi se află la o distanţă de o suprafaţă internă a acestuia, poziţionând planul muchiei de aşchiere a tăişului burghiului la o distanţă faţă de axa corpului abraziv, cu o mişcare de avans, axială şi intermitentă, în lungul axei burghiului, ce asigură detalonarea suprafeţei de aşezare în întregime, la o singură poziţionare a burghiului ascuţit. Dispozitivul conform invenţiei se compune dintr-un corp abraziv de tip oală, antrenat de un motor electric, un burghiu solidar cu o riglă fixată pe un lagăr prins cu o clemă, ce permite poziţionarea axei burghiului în raport cu axa corpului abraziv, şi o sanie prevăzută cu o cuplă ce permite dezaxarea şi înclinarea axei burghiului ascuţit faţă de axa lagărului.
 
Nr. brevet: 00128721
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 30.10.2015
Titlu brevet: Instalație de sudare tip multiarc electric
Inventatori: Rusu Carmen Cătălina, Mistodie Luigi Renato, Voicu Costică, Scutelnicu Elena, Constantin Emil, Bormambet Melat
Descriere: Invenţia se referă la o instalaţie de sudare multiarc electric şi multisârmă, formată din sănii motoare şi sănii conduse, pe care sunt fixate capetele de sudare, care se deplasează cu viteză de sudare constantă, în lungul cordoanelor de sudare constantă, în lungul cordoanelor de sudură cap la cap şi de colţ rectilinii. Instalaţia conform invenţiei este formată dintr-o traversă (1) pe care sunt dispuse săniile (2, 10, 11, 12, 13 şi 14), unde sania (2) este sanie motoare, iar prin nişte legături de lungime variabilă (7, 8 şi 9), se asigură antrenarea unor sănii (10, 11, 12, 13 şi 14) care formează un lanţ de sănii inamovibile, creat în funcţie de procedeele de sudare, numărul arcelor, numărul sârmelor şi distanţa dintre arce, lucrând în baie comună sau în băi separate.
 
Nr. brevet: 00127430
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 30.07.2015
Titlu brevet: Roți dințate cilindrice cu dinți curbi, modificați geometric, din materiale plastice
Inventatori: Andrei Laurenția, Epureanu Alexandru
Descriere: Invenția se referă la o roată dințată cilindrică cu dinți curbi, modificați geometric, folosită în angrenajele plastice cu capacitate portantă mărită. Roata conform invenției are o dantură generată de o suprafață conică care ruleaza pe un semifabricat, la nivelul unui cerc de bază al danturii, suprafață a cărui axă de rotație este înclinată cu un unghi față de suprafața flancului unei cremaliere generatoare, cu un unghi de presiune de 0°, a cărui rază a cercului de bază determină curbura flancului dintelui pe 1ățime, dispunerea dinților pe lățime având loc după arce de parabolă, evolventa profilului dintelui variază sensibil pe lățime, ca desfășurată a unor cercuri de bază de raze sensibil mai mari pe măsura îndepărtării de un plan meridian, unde profilul dintelui are forma evolventei standard, înălțimea dintelui fiind descrescătoare sensibil din planul meridian, unde are valoarea standard, către planele marginale. 
 
Nr. brevet: 00126293
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 30.01.2015
Titlu brevet: Procedeu de tratare a țesăturilor din fibre de carbon, poli(p-fenilen-tereftalamidă), carbon-poli(p-fenilen- tereftalamidă)
Inventatori: Cîrciumaru Adrian, Andrei Gabriel, Bîrsan Iulian Gabriel, Dima Dumitru
Descriere: Invenţia se referă la un procedeu pentru tratarea ţesăturilor din fibre de carbon, Kevlar sau carbon-Kevlar, utilizate pentru fabricarea unor plăci compozite polimerice. Procedeul conform invenţiei constă din spălare prin pulverizare pe ţesătura întinsă a unei soluţii tensioactive de concentraţie 30%, degresare prin pulverizare cu o soluţie 20% de hidroxid de sodiu, clătire cu jet de apă, uscare naturală timp de 24 h la temperatura ambiantă, aplicare prin pulverizare a unei soluţii 30% de hipoclorit, urmată de uscare naturală timp de 1 h, aplicarea prin pulverizare a unei soluţii 20% de cauciuc polibutadienic aditivată cu 6% aluminosilicat şi 6% carbon amorf, urmată de uscare naturală timp de 2 h, aplicare prin pulverizare a unei componente A - precursor de răşină epoxi, aditivată cu 6% aluminosilicat şi 6% carbon amorf, urmată de uscare naturală timp de 2 h, aplicare prin pulverizare a unei componente B - precursor aminic, aditivată cu 6% aluminosilicat şi 6% carbon amorf, şi în final uscare naturală timp de 24 h la temperatura ambiantă.
 
Nr. brevet: 00123626
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 30.01.2015
Titlu brevet: Sistem de poziționare a electrozilor și pieselor pe mașinile universale de prelucrare prin electroeroziune
Inventatori: Tăbăcaru Valentin, Banu Mihaela, Marinescu Vasile, Maier Cătălina
Descriere: Invenția se referă la un sistem modular pentru centrarea și fixarea electrozilor și a pieselor pe o mașină universală, pentru prelucrarea prin eroziune electrică EDM. Sistemul conform invenției este format dintr-un dispozitiv portelectrod și un dispozitiv portpiesă, dispozitivul portelectrod fiind conceput în sistem modular și cuprinde un modul de bază care se fixeaza pe un cap de lucru al unei mașini universale și cuprinde niște module portelectrod utilizate pentru centrarea și fixarea unor electrozi de dimensiuni mici, cu forma geometrică simplă și niște module portelectrod utilizate pentru  centrarea și fixarea electrozllor de dimensiuni medii, cu forma geometrică complexă, dispozitivul portpiesă fiind conceput în sistem modular, dintr-un modul de bază, care se fixează pe o masă de lucru a mașinii universale, și o paletă portpiesă, utilizată pentru centrarea și fixarea pieselor metalice de dimesiuni medii.

 
2014
 
Nr. brevet: 00126649
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 30.04.2014
Titlu brevet: Metodă și echipament pentru modelarea comportării tablelor subțiri în procesul de ambutisare cu nervuri de reținere
Inventatori: Maier Cătălina, Epureanu Alexandru, Banu Mihaela, Păunoiu Viorel, Marinescu Vasile, Marin Florin Bogdan
Descriere: Invenţia se referă la o metodă de a construi un model redus, care să descrie comportarea tablelor subţiri pe parcursul procesului de ambutisare, şi la un echipament care poate fi folosit pentru implementarea metodei. Metoda conform invenţiei constă în construirea unui model redus, prin descompunerea procesului în procese elementare, elaborarea şi executarea unui program experimental, cu ajutorul căruia se obţine o bază de date, realizarea clusteringului variabilelor folosind relaţii cauzale, iar în final se realizează construcţia modelelor elementare şi a modelului general al procesului. Echipamentul conform invenţiei conţine elementul de deformare a poansonului şi elementul de deformare a matriţei, care sunt schimbabile, cadrele ce reţin epruveta cu forţele F1, F2 şi, respectiv, F3, perechile de suporturi ce echilibrează forţele de reţinere F1, F2 şi, respectiv, F3, o placă de bază, care echilibrează forţa de deformare P, nişte traductoare piezoelectrice şi perechile de şuruburi.

 
2013
 
Nr. brevet: 00126481
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 30.12.2013
Titlu brevet: Metodă pentru îmbunătățirea caracteristicilor mecanice ale materialelor metalice policristaline nanostructurate prin deformare plastică severă
Inventatori: Banu Mihaela, Buruiană Alice Nicoleta, Stan Felicia, Marinescu Vasile, Epureanu Alexandru  
Descriere: Invenţia se referă la o metodă de îmbunătăţire a proprietăţilor mecanice finale ale materialelor policristaline, cum sunt modulul de elasticitate Young sau rezistenţa la tracţiune, care se nanostructurează prin derformare plastică severă, folosind forfecarea multidirecţională controlată. Metoda conform invenţiei constă în modificarea parametrilor procesului de deformare plastică severă, cum sunt traiectoria de deformare şi viteza de deformare a materialelor metalice cu mărimea grăunţilor mai mică de 50 nm, valorile optime ale acestor parametri calculându-se pe baza corelaţiei dintre evoluţia gradului de deformare aplicat materialului care se nanostructurează, pe de o parte, şi evoluţia profilului energetic al canalului de dislocaţii, calculat ca o energie liberă de tip potenţial Gibbs, pe de altă parte, canalul de dislocaţie asimilându-se cu un lanţ de proteină Chymotrypsin Inhibitor 2, care parcurge o succesiune de plieri - deplieri marcate în profilul energetic prin tranziţii de stare, preluând de la proteină profilul energetic ce reprezintă toată evoluţia de pliere - depliere, pe intervalul considerat, putându-se determina valorile parametrilor ce se aplică unui proces de deformare plastică severă, astfel încât evoluţia dislocaţiilor din acel material să fie similară cu evoluţia geometrică a proteinei de la starea nativă, pliată, cu energie maximă, la starea denaturată cu energie minimă, depliată, iar în final, la un cumul de traiectorii cunoscute ale canalelor de dislocaţii, se vor obţine structuri ordonate ale atomilor, aşa cum se structurează şi lanţurile de proteine în stare nativă, pliată.
 
Nr. brevet: 00125367
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 30.12.2013
Titlu brevet: Metodă și instalație de determinare a prelucrabilității prin deformare plastică a unor table de ambutisare      
Inventatori: Banu Mihaela, Tăbăcaru Valentin, Marinescu Vasile, Epureanu Alexandru, Constantin Ionuț , Marin Florin Bogdan
Descriere: Invenţia se referă la o metodă şi la un echipament pentru determinarea prelucrabilităţii prin deformare plastică la rece, a tablelor subţiri, prin monitorizarea influenţei parametrilor de material şi a parametrilor de proces, respectiv forţa de reţinere şi viteza de deformare, asupra revenirii elastice şi a cutării probelor. Echipamentul conform invenţiei este format dintr-un poanson de formă tronconică, cu conicitatea de 15°, fixat prin înfiletare într-un port-poanson, care asigură prinderea poansonului de partea mobilă a presei prin intermediul distanţierului şi al platanului, fixate cu o manetă, semifabricatul este poziţionat prin intermediul unor ştifturi între placa de reţinere, prevăzută cu două traductoare, şi placa activă, care are aceeaşi conicitate ca şi poansonul, cele două plăci sunt ghidate cu ajutorul prezoanelor, iar traductoarele indică operatorului forţa cu care trebuie strânse prezoanele care fixează placa de reţinere pe semifabricat. Metoda de investigare a prelucrabilităţii, conform invenţiei, se referă la măsurarea revenirii elastice tridimensionale, formată din unghiurile de arcuire elastică TETA1 şi TETA2, raza de curbură RO, numărul de cute pe lungimea laturii mari a semifabricatului şi înălţimea curburii la fundul piesei DELTA.
 
Nr. brevet: 00125366
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 30.12.2013
Titlu brevet: Metodă de conducere dimensională la fabricarea pieselor din tablă subțire prin deformare plastică
Inventatori: Marinescu Vasile, Epureanu Alexandru, Banu Mihaela, Constantin Ionuț, Marin Florin Bogdan 
Descriere: Invenţia se referă la o metodă de conducere dimensională a proceselor de obţinere a pieselor din tablă subţire prin deformare plastică, la care principala sursă de erori dimensionale este variaţia revenirii elastice, ca urmare a faptului că semifabricatele au variaţii dimensionale, precum şi variaţii ale condiţiilor de frecare sau ale caracteristicilor de material. Metoda de conducere dimensională, conform invenţiei, constă în împărţirea cursei poansonului în două zone şi măsurarea forţei de deformare într-un număr de puncte considerate de referinţă, compararea valorilor măsurate cu valorile nominale şi, pe baza diferenţei constatate, calculul şi comanda modificării necesare a forţei de reţinere, astfel încât nivelul revenirii elastice reale la semifabricatul curent să corespundă cu nivelul la care aceasta a fost compensată, iar în acest scop, după procesarea datelor corespunzătoare cazurilor în care formele, dimensiunile, caracteristicile de suprafaţă şi de material aparţin unui domeniu restrâns, având în centru valorile lor nominale, se construieşte un model matematic, cu ajutorul căruia se recalculează valorile forţei de deformare în punctele de referinţă şi valorile forţei de reţinere a semifabricatului, pe de o parte, şi pe de altă parte, valorile revenirii elastice în punctele caracteristice.

 
2012
 
Nr. brevet: 00126739
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 28.12.2012
Titlu brevet: Procedeu de reducere a contaminării cu micotoxine a produselor de panificație
Inventatori: Banu Iuliana, Aprodu Iuliana, Vasilean Ina, Drăgoi Larisa
Descriere: Prezenta invenţie se referă la un procedeu de reducere a contaminării cu micotoxine a produselor de panificaţie, prin folosirea tehnologiei cu aluat acid. Procedeul conform invnţiei utilizează aluatul acid în proporţie de 20% faţă de făină, obţinut prin fermentarea, timp de 16 h, la temperatura de 30°C, cu ajutorul unor culturi starter mixte, de bacterii lactice şi drojdii, a unui amestec de făină de grâu - apă în raport de 2 : 1, contaminat artificial cu deoxinivalenol, cu obţinerea unor produse de panificaţie cu conţinut redus de micotoxină, sigure pentru consumatori.
 
Nr. brevet: 00126627
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 28.12.2012
Titlu brevet: Procedeu biotehnologic de obținere a unui aluat acid uscat din făină integrală de secară
Inventatori: Banu Iuliana, Aprodu Iuliana, Vasilean Ina, Barbu Vasilica
Descriere: Invenţia se referă la un procedeu pentru obţinerea unui aluat acid uscat, utilizat pentru panificarea făinii de secară. Procedeul conform invenţiei constă din aceea că făina integrală de secară se amestecă într-un raport 1 : 2 cu apă, după care amestecul omogen este supus fermentaţiei, în prezenţa unor culturi starter mixte de bacterii lactice, amestec de tulpini izolate din microflora epifită a gâului şi secarei, şi tulpini comerciale, uzuale în panificaţie şi industria laptelui, şi drojdie de panificaţie, timp de 12 h, la o temperatură de 30... 35°C, din care rezultă un aluat acid prospăt, care este menţinut la temperatura de 25°C, timp de 2 h, după care acesta este suplimentat cu un amestec de maltoză, zaharoză, galactoză sau melasă, şi a fost uscat prin liofilizare până la o umiditate finală de 2...4%, în vederea depozitării.
 
Nr. Brevet: 00126591
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 29.06.2012
Titlu brevet: Cuplaj centrifugal cu încărcare progresivă
Inventator: Abrudan Ovidiu Vasile
Descriere: Invenţia se referă la un cuplaj centrifugal, cu inel de lichid cu încărcare progresivă, care transmite un cuplu de la un motor electric la o maşină de lucru. Cuplajul conform invenţiei este constituit dintr-o transmisie planetară, la care mişcarea se introduce printr-o carcasă şi se transmite la o coroană cu dantură interioară, prin intermediul unor arbori satelit şi al unor tambure obturate în timpul funcţionării de nişte capace, imersate parţial într-un inel de lichid format prin centrifugare, în componenţa părţii de comandă intrând şi două pistoane ghidate în două blocuri, pistoane deplasate prin rotirea sub acţiunea unor forţe centrifuge a două pârghii, care deplasează un împingător central şi patru împingătoare satelit, pe fiecare împingător satelit fiind montat câte un capac de obturare şi câte un arc elicoidal de readucere în poziţia iniţială.

 
2011
 
Nr. brevet: 00125009  
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 30.11.2011
Titlu brevet: Mașină reconfigurabilă pentru ambutisare
Inventatori: Păunoiu Viorel, Epureanu Alexandru, Maier Cătălina, Ciocan Ovidiu, Banu Mihaela, Marinescu Vasile
Descriere: Invenţia se referă la o metodă şi la o maşină pentru ambutisarea unui semifabricat sub formă de tablă subţire, din care sunt realizate nişte piese spaţiale cu configuraţie complexă, de tipul celor destinate caroseriilor auto, corpurilor de aeronave sau de nave. Metoda conform invenţiei constă în asigurarea unei prestrângeri a unui semifabricat, cu ajutorul unei plăci superioare şi cu cel al unui subansamblu superior, după care sunt coborâte, formându-se două incinte, superioară şi inferioară, de lucru, în care este introdus agentul hidraulic sub presiune, care conduce la apariţia în semifabricat a unei stări de tensiuni şi deformaţii suplimentare, ce contribuie la deformarea semifabricatului, după care sunt acţionate nişte elemente active, care vor ocupa o primă poziţie de deformare şi, concomitent, sunt acţionaţi nişte cilindri de reţinere, cu reglarea presiunii de reţinere pe conturul semifabricatului, în prezenţa unei plăci de reţinere, producând în timp, după mai multe acţionări ale elementelor active şi cilindrului şi variere a presiunilor, o deformare gradată a semifabricatului. Maşina conform invenţiei are în componenţă două subansambluri reconfigurabile, superior şi inferior, subansamblul superior având nişte elemente active amplasate într-un corp şi dispuse într-o placă de fixare având în secţiune o formă de pătrat, pentru a se putea deplasa unul faţă de altul, pentru a permite accesul agentului hidraulic la un semifabricat, suprafeţele de capăt ale acestor elemente fiind de formă sferică, subansamblul superior fiind acţionat hidraulic de nişte cilindri şi fiind ghidat faţă de subansamblul inferior printr-un număr de coloane de ghidare, subansamblul inferior fiind susţinut de o placă de bază şi fiind format dintr-un anumit număr de alte elemente active, având în secţiune o formă pătrată, pentru a se putea deplasa unul faţă de altul, iar muchiile sunt teşite.
 
Nr. brevet: 00123274
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 30.05.2011
Titlu brevet: Metodă și echipament pentru nanostructurarea materialelor prin deformare plastică severă
Inventatori: Epureanu Alexandru, Banu Mihaela, Tăbăcaru Valentin, Marinescu Vasile, Ciocan Ovidiu, Maier Cătălina, Păunoiu Viorel,  Dima Mircea 
Descriere: Invenţia se referă la o metodă şi la un echipament destinate nanostructurării volumice a semifabricatelor sub formă de bare sau sârme cu un diametru mic şi lungimi oricât de mari, prin deformare plastică severă. Metoda conform invenţiei constă în realizarea unei nanostructurări uniforme, cu grad mare de rafinare a grăunţilor cristalini ai unui material, deformarea plastică având loc în una sau mai multe secţiuni ale unui semifabricat, prin forfecare perpendiculară pe axa semifabricatului, după o direcţie, cu o mărime şi cu o viteză de deformare care se modifică permanent, de-a lungul unei traiectorii programate, asociată cu comprimarea axială severă a semifabricatului şi cu modificarea permanentă a secţiunii de forfecare, ca urmare a deplasării axiale repetate a semifabricatului cu un avans, până la nanostructurarea acestuia pe toată lungimea. Echipamentul conform invenţiei cuprinde un semifabricat ce se află în contact cu nişte semibucşe şi cu nişte bucşe solidare cu o sanie ce execută o deplasare perpendiculară pe axul semifabricatului şi, simultan, o altă sanie, solidară cu altă bucşă, ce execută o deplasare perpendiculară pe deplasarea şi pe axul semifabricatului, ambele deplasări fiind realizate pentru forfecarea materialului în una sau mai multe secţiuni ale acestuia, şi fiind programate astfel încât să rezulte traiectoria de deformare, deplasarea axială, repetată cu un avans, a semifabricatului fiind realizată cu ajutorul a doi cilindri hidraulici care sunt solidarizaţi cu semifabricatul prin două perechi de semibucşe şi care, sub acţiunea uleiului aflat în nişte camere, dezvoltă forţe de comprimare a semifabricatului.

 
2010
 
Nr. brevet: 00123138
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 30.12.2010
Titlu brevet: Echipament pentru ambutisare hidraulică, reconfigurabil
Inventatori: Ciocan Ovidiu, Epureanu Alexandru, Păunoiu Viorel, Nicoară Dumitru, Banu Mihaela, Dima Mircea
Descriere: Invenţia se referă la un echipament pentru ambutisare hidraulică, reconfigurabil. Echipamentul pentru ambutisare, conform invenţiei, este constituit dintr-un corp prevăzut cu o degajare destinată poziţionării semifabricatului, în interiorul său fiind montată placa de ambutisare reconfigurabilă, realizată dintr-un anumit număr de pini asamblaţi într-o placă de ghidare, care permite deplasarea lor axială controlată, blocarea poziţiei pinilor, de formare a suprafeţei active a plăcii de ambutisare, realizându-se cu ajutorul unei răşini termoreactive, turnată într-un spaţiu limitat, la partea inferioară a corpului, de un capac. Partea superioară de ambutisare este formată dintr-o placă superioară a echipamentului, detaşabilă şi prevăzută cu un sistem de blocare, cu o incintă în care este introdus, printr-un orificiu, agentul hidraulic cu rol de poanson, etanşarea fiind realizată cu o garnitură circumferenţială. Reconfigurarea plăcii active constă în efectuarea unei deplasări axiale controlate, cu o mărime bine determinată a fiecărui pin în parte, şi în conservarea poziţiei obţinute în urma acestei deplasări, până la blocarea cu ajutorul răşinii termoreactive.
 
Nr. brevet: 00123041
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 30.07.2010
Titlu brevet: Stand pentru testarea cupelor cotiloide
Inventatori: Fetecău Cătălin, Postolache Ion, Stan Felicia
Descriere: Invenţia se referă la un stand pentru testarea cupelor cotiloide care intră în alcătuirea protezelor de şold, din punct de vedere al uzurii şi al deformaţiilor acestora, în condiţiile unor solicitări ce reproduc condiţiile reale din timpul mersului uman, cuprinzând nişte subansambluri de acţionare a unor elemente reprezentând partea metalică a unei proteze de şold, pentru simularea mişcărilor de flexie-extensie şi, respectiv, de aducţie-abducţie de la nivelul articulaţiilor coxo-femurale, care primesc o încărcare variabilă de la un sistem hidraulic, cupele cotiloide ale protezei, supuse testelor, fiind fixate în câte o prismă-suport şi fiind în contact cu câte o tijă cu cap sferic, prismele-suport ale cupelor cotiloide fiind glisante pe verticală, într-un ghidaj solidar cu batiul maşinii, iar tijele cu cap sferic fiind fixate în prelungirea capetelor superioare ale unor tije cilindrice, ale căror capete inferioare sunt prevăzute cu nişte role deplasabile pe nişte căi de rulare, tijele cilindrice fiind în legătură cu nişte subansambluri de antrenare într-o mişcare de flexie-extensie, respectiv, cu un subansamblu de antrenare într-o mişcare de aducţie-abducţie, de la nişte moto-reductoare, prin intermediul unor mecanisme cu biele.
 
Nr. brevet: 00122981
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 28.05.2010
Titlu brevet: Stand pentru simularea procesului de calandrare a materialelor plastice
Inventatori: Fetecău Cătălin, Stan Felicia
Descriere: Invenţia se referă la un stand pentru simularea procesului de calandrare a unui material plastic, stand care poate fi folosit, de exemplu, în cadrul unor activităţi didactice aplicative, desfăşurate cu elevii sau studenţii. Standul conform invenţiei are în componenţă un grup motor-reductor de acţionare, care transmite mişcare de rotaţie, prin intermediul unor roţi de lanţ, şi, respectiv, unui lanţ, la o casetă de distribuţie prevăzută cu nişte roţi montate, respectiv, pe nişte arbori care transmit turaţii diferite z$1$ > z$2$ > z$3$ la un cilindru fix şi nişte cilindri mobili, deplasarea cilindrului superior fiind asigurată de un prim sistem micrometric, care, prin intermediul plăcii de rigidizare, deplasează o cremalieră ce culisează în peretele lateral al cilindrului şi care angrenează o roată dinţată, uniformitatea deplasării fiind asigurată de prezenţa şi în partea opusă a unei alte cremaliere şi a unei roţi dinţate, la care mişcarea de rotaţie se transmite printr-un arbore, cilindrul inferior deplasându-se pe direcţie verticală, prin acţionarea unui al doilea sistem micrometric, ce transmite mişcarea de rotaţie la un melc şi apoi la o roată melcată, montată pe acelaşi ax cu o roată dinţată, care determină deplasarea pe verticală a unei cremaliere de care cilindrul este solidarizat, blocarea cremalierei realizându-se cu nişte şuruburi, după fixarea distanţelor dintre axele cilindrilor fix şi mobile.

 
2009
 
Nr. brevet: 00122483
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 30.07.2009
Titlu brevet: Dispozitiv pentru rectificarea arborilor poliformi
Inventatori: Epureanu Alexandru, Ghiță Eugen, Dima Mircea, Teodor Virgil Gabriel, Roșca Cecilia, Oancea Nicolae
Descriere: Invenţia se referă la un dispozitiv folosit pentru rectificarea, pe o maşină de rectificat rotund, a arborilor poliformi. Dispozitivul conform invenţiei este format dintr-un corp coroană şi un arbore de antrenare, montat pe nişte rulmenţi radiali axiali cu role, prevăzut cu o suprafaţă excentrică, ce antrenează în mişcare de rotaţie un pinion satelit, care angrenează cu dantura unei coroane fixate în corp, pinionul fiind solidar cu o flanşă intermediară, pe care este montată o mandrină ce prinde şi centrează un semifabricat, întregul ansamblu fiind fixat pe ghidajele unei mese a unei maşini de rectificat. O suprafaţă periferică a cilindrului abraziv al maşinii de rectificat, în mişcarea relativă a semifabricatului faţă de acesta, generează suprafaţa poliformă a arborelui obţinut prin prelucrarea semifabricatului.
 
Nr. brevet: 00122264
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 30.03.2009
Titlu brevet: Cuțit-pieptene pentru danturare
Inventatori: Epureanu Alexandru, Dima Mircea, Teodor Virgil Gabriel, Oancea Nicolae
Descriere: Invenţia se referă la un cuţit-pieptene cu dinţi repoziţionabili, destinat prelucrării prin rulare a roţilor dinţate cilidrice, cu dantură exterioară. Cuţitul conform invenţiei este format dintr-un ansamblu de cuţie profilate, independente, montate pe un corp prevăzut cu doi pereţi laterali, cuţitele profilate fiind poziţionate în raport cu peretele corpului, prin nişte adaosuri de reglare şi, respectiv, fixate cu nişte şuruburi, fiecare cuţit profilat fiind fixat, în raport cu suprafaţa frontală a corpului, prin nişte bride şi prin nişte şuruburi.
 
Nr. brevet: 00122263
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 30.03.2009
Titlu brevet: Cuțit-roată de danturat cu dinți amovibili
Inventatori: Dima Mircea, Epureanu Alexandru, Teodor Virgil Gabriel, Oancea Nicolae
Descriere: Invenţia se referă la un cuţit-roată folosit pentru prelucrarea unei roţi dinţate evolventice. Cuţitul-roată conform invenţiei are în componenţă un corp pe care se montează un inel de ghidare, prevăzut cu nişte locaşuri, poziţionat faţă de corp cu nişte ştifturi de centrare, în fiecare locaş al inelului de ghidare fiind montat câte un dinte aşchietor, fixat de câte o bridă, cu ajutorul unor şuruburi, o suprafaţă înclinată a bridei asigurând sprijinirea pe o suprafaţă care delimitează locaşul din inel şi pe o faţă frontală a corpului, realizând o prindere rigidă a dinţilor faţă de corp.

 
2008
 
Nr. brevet: 00121872
Data publicării mențiunii acordării brevetului: 30.06.2008
Titlu brevet: Ambreiaj centrifugal 
Inventator: Abrudan Ovidiu Vasile 
Descriere: Invenția se referă la un ambreiaj centrifugal cu inel de luchid, care transmite un cuplu de la un motor la o cutie de viteze. Ambreiajul conform invenţiei este constituit dintr-o transmisie planetară, la care mişcarea se introduce printr-o carcasă cu două compartimente şi se transmite prin intermediul unor arbori satelit şi al unor tambure imersate parţial într-un inel de lichid, format prin centrifugare, la nişte roţi intermediare şi, prin acestea, la o coroană cu dantură interioară; în componenţa părţii de comandă intră şi minimum două corpuri de dislocuire, ghidate de două bolţuri, fixate în corpul obturatoarelor, pe fiecare bolţ, găsindu-se câte un arc elicoidal de readucere.