UGAL

Direcția generală “Rețele de comunicare, conținut și tehnologie” din cadrul Comisiei europene a deschis recent o linie de finanțare pentru un proiect-pilot care vizează încurajarea și sprijinirea inițiativelor referitoare la educația STEM – educația cu ajutorul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii, mai ales în rândul fetelor.

Obiective:
Scopul acestei acțiuni este de a promova și a încuraja predarea subiectelor științifice, de inginerie, tehnologie și matematică (STEM) în rândul fetelor, în vederea combaterii decalajelor actuale de competențe din sectoarele STEM din cadrul UE și, în special, al deficitului de femei și creșterii ratelor de abandon al educaţiei prin STEM la fete.
 
Acest obiectiv va fi realizat printr-o acțiune în 2 paşi.
1. În primul rând, va fi creată o rețea de școli, universități, instituții de învățământ superior și companii. Acesta va servi ca platformă pentru a sprijini promovarea fetelor în educația și cariera STEM, pentru a face schimb de bune practici și a crește gradul de conștientizare al fetelor din întreaga Europă cu privire la întregul spectru de opțiuni de educație și formare.
2. În al doilea rând, vor fi concepute tabere de vară fără costuri, pentru fete de 13-18 ani (de obicei 1 sau 2 săptămâni), pentru a introduce fete de gimnaziu și liceu într-o gamă largă de subiecte STEM, în special principii de inginerie software și limbaje de programare. Experiențele și punctele de vedere colectate în timpul taberelor de vară și alte acțiuni vor fi utilizate de rețea pentru a oferi recomandări și un set de linii directoare disponibile pentru reproducerea evenimentelor la nivel local.

Tipuri de acțiuni:
conferințe, seminarii;
activități de instruire;
acțiuni de sensibilizare și diseminare;
activități care vizează crearea și îmbunătățirea rețelelor, schimburile de bune practici;
studii, analize, proiecte de cartografiere;
tabere de vară cu experimente, excursii și activități de laborator pentru a arăta munca în domeniul științei, al tehnologiei, al ingineriei și al carierei matematice;
predarea principiilor ingineriei software: algoritmi, structura programelor, sisteme informatice;
recrutarea cadrelor didactice STEM, de preferință femei, pentru tabere, pentru a acționa ca modele de rol;
evenimente de conștientizare organizate de membrii rețelei (campanii media sociale/tradiționale, care să evidențieze nevoia de fete în STEM, ateliere de informare a părinților, cadrelor didactice și a femeilor despre întregul spectru de opțiuni de educație și formare profesională, zile de tip Open Doors, vizite la şcoală);
realizarea de ghiduri complete, gata de utilizare, cu privire la organizarea cu ușurință a taberelor STEM, reproductibile de alți parteneri la nivel local;
rapoarte privind activitățile desfășurate în conformitate cu cele mai bune practici descrise și recomandări pentru acțiuni ulterioare; etc.

Beneficiari eligibili:
Organizaţii non-profit publice şi private, autorităţi locale, regionale şi naţionale, universităţi, institute de educaţie, centre de cercetare, companii, organizaţii internaţionale, persoane fizice, etc.
 
Buget si depunere: 350.000 euro
TERMEN LIMITĂ: 27 august 2019, (ora 12:00 la Bruxelles)
 
Instituție responsabilă: Comisia Europeană - DG CNECT – Direcţia generală reţele de comunicare, conţinut și tehnologie, Unitatea G.2 – Tehnologii interactive, digitalizarea pentru educaţie şi cultură 

https://www.finantare.ro/finantare-pentru-un-proiect-pilot-care-priveste-educatia-prin-stem.html