UGAL

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” din Galaţi, titular al proiectului „Desflinţare imobil Cantina nr. 1 din str. Florilor nr. 2” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galaţi în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Desfiinţare imobil Cantina nr.1" propus a fi amplasat în municipiul Galaţi, str. Florilor nr. 2, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr 2, în zilele de luni-joi orele 08.30-16.00 şi vineri între orele 08.30-13.30, precum şi la urmatoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secţiunea: Reglementări —> Acordul de mediu —> Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.M.P. Galaţi. 

Anunț public (.pdf)