UGAL

Forumul pentru cooperare în regiunea Dunării, desfășurat  în perioada 11-12 aprilie 2019 la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a constituit un cadru propice pentru participanți de a-și  împărtăși propria expertiză şi experienţă, dar și cele mai bune practici pentru o serie de teme importante de interes regional.

Având în vedere faptul că Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării și-a dovedit valoarea adăugată pentru dezvoltarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a țărilor participante, recunoscând faptul că Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va urmări să contribuie la asigurarea convergenței și coeziunii europene în scopul unei dezvoltări durabile  și echitabile pentru toți cetățenii și statele membre prin creșterea competitivității și reducerea decalajelor de dezvoltare, promovarea conectivității și a digitalizării, stimularea antreprenoriatului și consolidarea politicii industriale europene, participanții la Forumul de cooperare în regiunea Dunării au elaborat  o Declarație finală comună ce prevede: 
 
- în raport de sinergiile dintre Forum și inițiativele existente ale României, promovarea cercetării și inovării și, în primul rând, digitalizarea și conectivitatea, ca principali factori în creșterea competitivității industriei precum și promovarea sinergiei dintre Dunăre și Marea Neagră. 
 
- în câmpul cooperării, realizarea unei platforme care leagă oamenii, ideile și nevoile unde pot coopera pentru obiective comune care provin din cercetare și inovare, bunăstare și infrastructură, pentru cultură și patrimoniu; identificarea capacității strategiei macro-regionale de a mobiliza noi proiecte și inițiative, creând un sentiment de responsabilitate comună pentru interconectarea regiunii Dunării, protejarea mediului, creșterea prosperității, reducerea decalajelor și consolidarea regiunii Dunării.