Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi  la propunerea Facultăţii  de  Economie şi Administrarea Afacerilor are onoarea de a conferi titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar doctor Nicolae Istudor, Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Propunerea FEAA se alătură multor semne de recunoaştere a excelenţei ştiinţifice şi profesionale a carierei domnului Prof. univ. dr. Nicolae Istudor iar conferirea titlului de Doctor Honoris Causa o considerăm o mare sărbătoare pentru întreaga comunitate academică a economiştilor din România, fiind un semn de distinsă prețuire pentru realizările domniei sale în plan profesional, științific și academic.

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor se bucură de o solidă reputaţie naţională şi internaţională, fiind considerat unul dintre cei mai competenţi cercetători români în domeniul Economiei, abordând cu spirit inovator și creativitate teme de cercetare de maximă actualitate, în special în domeniul agri-business.

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor se bucură de o binemeritată notorietate în mediul universitar  românesc şi european, de vizibilitate şi recunoaştere internaţională datorate operei ştiinţifice, cercetărilor de specialitate şi responsabilităţilor instituţionale îndeplinite exemplar, prin obţinerea de rezultate remarcabile şi durabile.

Festivitatea de decernare a distincției va avea loc pe data de 9 iunie 2017, ora 11.00, în Sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați.