UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi, organizează selecţie în vederea angajării în cadrul proiectului
„Creșterea ratei de retenție a studenților din primul an universitar de la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Dunărea de Jos" din Galaţi", acronim KeepStudING, în baza Acordului de Grant nr. 40/SGU/NC/I din data de 23.11.2017

  • Anunț (.pdf)
  • Cerere înscriere (.docx)
  • Declarație disponibilitate (.docx)
  • Model memoriu justificativ (.docx)